Nasıl Lion Olunur?

Bir yıl üyeliğini doldurmuş ve üyelik gerekliliğini yerine getirmiş bir lion'un önerisi ile, kulübün adayı araştırması sonucunun olumlu olması halinde, kulüp yönetim kurulunun onayı ve daveti ile aday üye olunur. Belirlenmiş bir süre kulüp çalışmalarına ve toplantılarına aday olarak katıldıktan, gerekli eğitimleri aldıktan sonra bir giriş töreni ile üyeliğe kabul edilir. Bir Lions Kulübüne üye olmanın neler kazandırdığını daha iyi anlayabilmek için bir Lion ile görüşmek aslında en çok önerilen yollardan birisidir.

Lions Kulüplerine Kimler Üye Olabilir?

18 yaşını bitirmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, iyi ünlü, karakterli, ahlaklı, güvenilir, açık fikirli, başkalarına saygılı, aile yaşamında ve çevresinde sorumluluk sahibi, özverili ve toplumda yeri olan bir iş ya da meslek sahibi, hizmet sever, medeni haklarını kullanmaya yeterli, Lions törel ilkelerine ve amaçlarına uygun niteliklere sahip kişiler Lions Derneğine üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanların Lions Kulüplerine üye olabilmeleri için ikamet hakkına sahip olmaları koşulu aranır.

Üyeliğin Yararları

Lions kulüplerine üye olmanın pek çok yararı vardır. Bunlardan bazıları; gereksinim içinde bulunanlara yardım etmenin eşsiz doyumu, toplumumuzda bir fark oluşturmak, tüm dünyada gereksinim içinde olanlar üzerinde bir etki meydana getirmek, liderlik ve kişisel becerilerinizi geliştirmek, toplumun gereksinimlerini karşılamak için el birliği ile çalışmak, yeni insanlarla tanışmak, bir hizmet dokusu oluşturma fırsatı ve çeşitli vesilelerle seyahat fırsatları...

Hoşgeldiniz kitapçığı sizin için Lions hakkındaki özet bilgileri içermektedir.

Lıons El Broşürü Lıon Olmak Bir Lıons Kulübü Üyesi Olmak Hoşgeldiniz Kitapçığı