Lions’un Törel İlkeleri

Lions Törel İlkeleri tüm Lion’ların örnek alması gereken kişisel davranış şeklini gösterir. Yaptığım işin değerine olan inancımı, sunduğum nitelikli hizmetlerle tanınarak göstermek.

Çalışmalarımda başarıyı hedeflemek, hak ettiğim karşılığı aramak ancak başkalarının haklarına zarar verebilecek davranışlardan uzak durmak; haksız yarar sağlayan veya kuşku uyandıran işlerden elde edebileceğim başarıyı kabullenmek.

Kendi işimi ilerletmek için başkalarınınkini bozmak gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiğim kişilere ve k endime karşı dürüst olmak.

Kişisel haklarım, ahlaki tutumum veya başkalarına karşı davranışlarım kuşku uyandırırsa, bunları gidermek.

Arkadaşlığı bir araç değil bir amaç olarak kabul etmek. Gerçek dostluğun çıkar gözetmeden birbirine yardım etmek olduğunun bilincine ulaşmak.

Bir vatandaş olarak, ulusuma ve topluma karşı olan yükümlülüklerimi unutmamak, değişmez sadakatimi söz, tutum ve davranışlarımla göstermek; zamanımı, çabanı ve olanaklarımı onlar için özgürce kullanmak.

Acılıyı teselli etmek, zayıfı desteklemek ve muhtaçlara yardımcı olmak.

Eleştirilerimde dikkatli, övgüde adil olmak, yıkıcı değil yapıcı davranmak.